Ayna Programı :: Web Sitesine Hoşgeldiniz ::
Ayna
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bize Yazın | İletişim | English | Açılış Sayfam Yap | S.Kullanılanlara Ekle 25-01-2022
AYNA BU HAFTA YENİ BÖLÜMÜ COSTA RİCA İLE EKRANLARDA (yeni) Cumartesi 23:00
 
   
Aşı Yaptırmadan Asla!
Yurtdışı seyahatine çıkmadan önce mutlaka okuyun.

Aşılar Hakkında Genel Bilgiler
Seyahat İçin Aşı Seçimi
1) Rutin olarak özellikle de çocuklar için kullanılanlar,
2) Yolculuktan önce tavsiye edilebilecek kimi aşılar,
3) Kimi durumlarda zorunlu olan aşılar.

Yolcular için aşılar

Zorunlu Aşılama Sarıhumma (hassas ülkelerin korunması için)
Meningokok menenjiti
Tercihe Bağlı Aşılar Meningokokkal menenjit
Sarıhumma (kişisel korunma için)
Poliomiyelit (OPV ya da IPV)
Tetanoz
Difteri/Tetanoz (dT)
Hepatit B (HBV)
Hepatit A (HAV)
Japon ensefaliti
Haemophilus influenzae tip b (Hib)
Kolera
Grip
Lyme hastalığı
Pnönokokkal hastalık
Kuduz
Keneyle bulaşan ensefalit
Tüberküloz (BCG)
Tifo

Aşılanmanın Amacı
Rutin olarak çocuklukta yapılan aşıların pek çoğu, etkin bağışıklık seviyesini muhafaza etmek için hayat boyunca periyodik ek aşı dozları gerektirir. İkamet ettikleri ülkelerdeki yetişkinler özellikle enfeksiyon riskinin az olduğu yerlerde genellikle bu ek aşı programlarını ihmal ederler.  Kimi daha yaşlı yetişkinler hiç aşılanmamış dahi olabilirler. Difteri ve poliomiyelit gibi artık pek çok sanayileşmiş ülkede ortadan kalkmış hastalıkların yolcuların ziyaret ettiği ülkelerde hala var olabileceğini unutmamak gerekir. Yolculuk öncesi önlemler içinde, normal programın izlenmediği hallerde, rutin aşıların ek dozlarını ya da hiç aşılanmamış insanlar için tam olarak ilk bağışıklık kazandırma işleminin gerçekleştirilmesini içerir.

Diğer aşılar tek yolcu için yolculuk risk değerlendirmesi temel alınarak tavsiye edilir. Hangi aşıların uygun olduğuna karar verilirken, her aşı için aşağıdaki faktörler göz önünde bulundurulmalıdır:
 - Hastalığa maruz kalma riski,
 - Yaş, sağlık durumu, aşılama hikayesi,
 - Özel risk faktörleri,
 - Önceki aşı dozlarına reaksiyonlar, alerjiler,
 - Diğerlerine bulaştırma riski,
 - Maliyet.

Önemli
Aşılı yolcu aşılandığı hastalığa (hastalıklara) yakalanma riski olmadığını varsaymamalıdır. Enfeksiyona karşı tüm ilave önlemler, uygulanan herhangi bir aşı ya da diğer ilaç tedavisine bakılmaksızın dikkatle takip edilmelidir.
Aşılanmış kimsenin bağışıklık yanıtı, aşıya, gerekli aşı dozu ve kişinin daha önce aynı hastalığa karşı aşılanıp aşılanmadığına göre değişkenlik gösteren bir zaman dilimi içinde tam olarak etkili olacaktır. Bu nedenle, yolcular, yolculuk varış noktasının aşı ile önlenebilir hastalıkların mevcut olduğu bir yer olması halinde, yola çıkış tarihinden 4-6 hafta önce bir seyahat sağlığı merkezine danışmalıdırlar.

Sarıhumma Aşısı
Hastalık, bağışık olmayan yetişkinlerde ölümle neticelenebilir ancak sarı humma aşısı yüksek oranda etkilidir (yaklaşık %100). Sarı hummanın bulaşma riskinin olduğu bölgeler veya ülkelere giden her yolcunun aşı olması tavsiye edilmektedir. Ülke içindeki seyahatler için; kentlerden, sarı humma vakalarının sık görüldüğü alanlar olan Amerika'nın güneyi Afrika'ya yapılan yolculuklar için aşı olunması önerilmektedir (bkz. sarıhumma). Bu durum, bu ülkelerde hastalığın resmi olarak rapor edilmediği hallerde de geçerlidir.
Not: Yolcuların kişisel koruma amaçlı olarak aşı olması zorunlu bir gereksinim değildir.

Sarı Humma Aşısı Kimlere Yapılır?
Vakaların sık görüldüğü bölgelere giden tüm yolculara yapılır. 9 ayını doldurmamış bebekler için kullanılmaz, gebelikte de kısıtlamalar vardır.
Aşının türü : Canlı viral aşı 10 yılda 1 yapılır.
Aşı Uygulanmayanlar: Yumurta alerjisi; ilaç, hastalık ya da semptomatik HIV enfeksiyonundan dolayı bağışıklık baskılanması; önceki bir doza karşı aşırı duyarlılık; gebelik
Gitmeden Önce : Uluslararası aşılama sertifikası, aşılandıktan 10 gün sonra geçerlilik kazanır.

Menenjit Aşısı
Alt-Sahra menenjit kuşağındaki ülkelere gidecek tüm yolcular ile bulaşıcı hastalık riski altındaki öğrenciler aşılanmalıdır. Mekke'ye giden hacılar için menenjit aşısı zorunludur. Hacılardan dörtlü aşı (A,C,Y,W-135) sertifikası talep edilmektedir.
Aşı yolculuktan 2 hafta önce yapılmalıdır.

Polio Aşısı
Poliomiyelitin hala mevcut olduğu ülkelere gidecek tüm yolcular aşılanmalıdırlar. İki tür aşı vardır:
- İnaktive (IPV) aşı enjeksiyon ile tatbik edilir, diğer tür ise ağızdan alınan türdür.
- (OPV). OPV üç tip canlı zayıflatılmış polio virüsten oluşur. Düşük maliyeti, aşının kolay tatbik edilmesi ve bağırsak bağışıklığındaki üstünlüğü dolayısıyla OPV, pek çok ülkede salgın poliomiyeliti kontrol etmek için tercih edilen bir aşı olmuştur. OPV ile sağlanan bağışıklık hayat boyu sürer.

Geçmişte üç ya da daha fazla dozda OPV alan kimseler için, dünyadaki hastalıklı bölgelere seyahat eden yolculara tek bir doz polio aşısı verilmesi tavsiye edilir.

Tetanoz Aşısı
Tüm yolcular aşılanmalıdır. İlk bağışıklık programı için üç doz DTP dünyaya gelişin ilk aylarında yapılır. Ek dozlar daha çok Td (yetişkin tip Difteri/Tetenoz Aşısı) olarak verilir ancak, 7 yaşında ve yedi yaşın üstündeki bireylere verilen tüm dozların Td olması gereklidir. Tetanos toksoid (TT) yerine genellikle travmayı müteakip derhal bir ek aşı Td dozu kullanılmalıdır. Bununla beraber, bu ek aşı, alınan en son dozun 5 (temizlenmemiş yaralar için) ile 10 yıl (temiz yaralar için) önce verilmesi halinde gerekmez.

Difteri Aşısı
Tüm yolcular genellikle "üç aşı"-DTP (difteri/tetanos/boğmaca) olarak verilen aşının tarihine uymalıdırlar. İlk üç dozdan sonra, DT olarak 7 yaşına kadar ilave dozlar verilebilir, bu yaştan sonra düşük difteri muhteviyatına sahip bir aşı (Td) yapılır. Hem tetanos toksoid ve hem de difteri toksoid yaklaşık olarak her 10 yılda bir ek aşı olarak verilebilir.

Japon Ensefaliti
Japon ensefaliti aşısının koruyuculuğu yüksektir. Aşı hastalığın yaygın olduğu kırsal bölgelerde en az 2 hafta kalacak olan ve bir yaşın üzerindeki yolcular için gereklidir.
Japon Ensefaliti aşısı seyahate çıkmadan 10 gün önce yaptırılmalıdır.

Hepatit B Aşısı
Aşı yüksek bulaşıcı hastalık tehlikesi bulunan bölgelere giden tüm yolculara uygulanmalıdır. Doğuştan çocukluğa değin de yapılabilir. Olası olarak enfekte olan kan ya da kan türevli sıvılara maruz kalan ya da korunmasız cinsel ilişkiye giren kimseler özellikle risk altındadır. Ana risk aktiviteleri, insan kanına doğrudan maruz kalma olasılığı doğuran sağlık bakımını (tıbbi, diş, laboratuar ya da diğer); HBV tespiti için test edilmemiş kan alınmasını; ve uygun şekilde sterilize edilmeyen (örn. akupunktur, piercing, dövme ya da enjeksiyon ile ilaç kullanımı) diş bakımı ya da tıbbi müdahale ile ilgili iğnelere maruz kalmayı içerir.
Yolculuk öncesi ikinci doz aşı, varıştan en az 2 hafta önce yapılmalıdır
Aşılanmamış herkese Hepatit B Aşısı tavsiye edilir.

Hepatit A Aşısı
Aşı yüksek derecede hastalık riski olan bölgelere gidecek yolcular için tavsiye edilir, ayrıca hastalık kapma riski yüksek olanlar da aşı yaptırmaları için şiddetle yönlendirilmelidirler. Aşı kaynaklı antikorların, aşının yapılmasından sonra 2 haftadan önce tespit edilememesi nedeniyle, yolcular mümkünse yolculuklarından 4 hafta önce aşılanmalıdırlar. Daha sonra 6-24 ay arasında verilen bir ek aşı dozu da önerilmektedir. Bu programın en azından 10 yıl koruma sağlanması beklenmektedir.
Yüksek risk altındaki bölgelere acil bir seyahatin gerektiği durumlarda, ürünün bulunduğu yerde ilk doz aşı ile birlikte bir doz imünoglobülin (0.02 ml/kg) verilebilir.

Grip Aşısı
Mevsimsel (kış ve bahar) bir influenza patlaması yaşayan herhangi bir bölgeye seyahat edecek tüm yolcular potansiyel olarak hastalığa yakalanma riskini taşırlar. Turistler de risk altındadır, çünkü genellikle kalabalık taşıtlarda yolculuk yaparlar ve kalabalık yerleri gezerler - her iki durumda da hastalığın bulaşması kolaydır. Yaşlılar, solunum ya da kalp hastalıkları olanlar, diabet melitus, ya da herhangi bir immunosuppressive durumu olan kimseler ve sağlık çalışanları özellikle risk altındadır. Bir influenzanın yolculuk sırasındaki etkisi yüksek oranda rahatsızlık vericiden ölümcüle kadar değişebilir.
Riskli bölgelere gidecek yolcular seyahatten 2 hafta önce bir doz grip aşısı yaptırmalıdır.

Tifo Aşısı
Tifo riskinin yüksek olduğu bölgelere gidecek yolcular, özellikle de bir aydan fazla kalacak kimseler, zayıf hijyen koşullarına maruz kalanlar ve Hindistan alt kıtasını ve antibiyotiğe dirençli organizmaların var olabileceği yerleri ziyaret edecek olan kimseler aşılanabilirler.
Aşılanma yolculuktan bir hafta önce tamamlanmalıdır.

Kolera Aşısı
Kolera aşısı herhangi bir ülkeye giriş için bir koşul olarak aranmaz. İki yeni ağızdan verilen kolera aşısı (canlı ve ölü) güvenli ve etkilidir. Lisanslıdırlar ancak sınırlı sayıda ülkede ticari olarak satılmaktadırlar. Bu da, hastalığın yaygın olduğu yüksek risk altındaki bölgelere gidecek yolcular için bu aşının bir seçenek olmasını sağlar.
Geleneksel enjekte edilebilir kolera aşısı eksik, güvenilmez ve kısa süreli koruma sağlar; tavsiye edilmez.
Ölü aşı yolculuktan 3 hafta önce; canlı aşı yolculuktan 1 hafta önce tamamlanmalıdır.
Aşı yapılsa bile yiyecek, su ve hijyenle ilgili sıkı önlemler alınmalıdır.
* Temiz içme suyunun ve yiyeceğin seçilmesi kolerayı önlemede aşıdan daha önemlidir.

Kuduz Aşısı
Kuduz aşısı iki farklı şekilde yapılır:
- Kuduz'a maruz kalma riski olanları korumak için; yani ön aşılama
- Kuduz'a maruz kalındıktan sonra, yani genellikle kuduz olduğu sanılan bir hayvanın ısırmasını takiben kuduz enfeksiyonunun yerleşmesini engellemek için; yani son aşılama
Ön aşı bağışıklığı yüksek risk altındaki, kuduz virüsü üzerinde çalışan laboratuar çalışanları, veterinerler, hayvan bakıcıları ve vahşi doğa görevlileri ve kuduzun yaygın olduğu bölgelere seyahat eden veya buralarda yaşayan tüm bireylere uygulanır.2010-01-29 17:35:26facebook furl linkibol digg del.icio.us yumiyum
oyyla bagcik technorati twitter ffeed

YAZDIR

ARKADAŞINA GÖNDER

YORUM EKLEYİN
 Lütfen yorum, eleştiri ve beklentilerinizi bize iletin.
Adınız :
Emailiniz :
Yorumunuz :
  
Yorum sayısı : 1 Bütün yorumlar...
hakkı ertugrul köknarı 2010-03-21 13:41:37 - 
programınızı çok beğeniyorum sizden ricam tropikal meyveler hakkında biraz daha yogunlukta programlar iyi yayınlar diliyorum


TÜM YAZILARA ULAŞMAK İÇİN...
Kanada'ya Göçmen Olarak Nasıl Gidilir?
Barış Köprüleri: Türk Okulları
Ayna Yeni Yayın Dönemine Yepyeni Sürprizlerle Başlıyor
Ayna Kameramanının Çilesi...
İngiltere'de Dil Ve Üniversite Eğitimi
Saim Orhan Finikelilere DünyaTuru Yaptırdı
Saim Orhan Sevgi Okullarını Göz Yaşları İçerisinde Anlattı...
Saim Orhan
Saim Orhan "Aykırı Soruları" Yanıtladı
Mesut Yar'dan Ayna'ya Övgü Dolu Sözler
 BASINDA AYNA

FOTO GALERİ


BelarusCibutiKanada 2014BotswanaSüleymaniyeMaputo

Diğer GALERİLER için tıklayın...


VİDEO GALERİ


Costa Rica-1Hong Kong-2Hong Kong-1MakauBelarusPanama-3

Diğer VİDEOLAR için tıklayın...

SAİM ORHAN'DAN GEZİ YAZILARI

RÖPORTAJLAR

ANKET


Anket Sonuçları 

 

 

Site Üretim By Yaap | Copyright (c) 2009